Zakladateľ a história spoločnosti

Príbeh Borisa Tatievskeho, zakladateľa a riaditeľa spoločnosti BIZOL, ktorý rozšíril svoju spoločnosť na medzinárodné trhy. Boris Tatievski vytvoril značku  BIZOL pred 19 rokmi. Do roku 2013 bola značka BIZOL reprezentovaná v 5 kontinentoch. Boris sa ako mladý muž zaujímal o fyziku a chémiu a vo veku  17 rokov začal štúdiom fyziky v Moskve.

Keď mal 21 rokov,  presťahoval sa do Berlína, aby dokončil štúdium na Freien University. Jeho vysokoškolská práca - Dynamika molekulových zhlukov, bola pod vedením prof. Bennemann. Na rozdiel od väčšiny svojich univerzitných kolegov v Berlíne, ktorí pokračovali v svojich kariérach vo vedeckom výskume, Boris, ako nemecký fyzik, sa skutočne zaujímal o praktickú aplikáciu vedy do vozidiel. Toto je základná myšlienka značky BIZOL, značky pre zrelý a tiež rastúci trh.

Po dokončení štúdia, začal reprezentovať vedúci nemecký olej a značky mazív vo Východnej Európe, Rusku a v Strednej Ázií. Počas služobnej cesty v týchto regiónoch si uvedomil, že vo veľa rýchlo rozvíjajúcich sa ekonomikách existuje nenaplnená potreba po vysoko-kvalitnom, spoľahlivom a prémiovom motorovom oleji nemeckej značky.

História značky BIZOL

Meno pre značku BIZOL bolo odvodené od bizóna - zvieraťa. V roku 1998, originálne logo značky bolo úzko prepojené s  týmto zvieraťom pre jeho silu, energiu a výdrž, čo sú dôležité požiadavky pre vysokovýkonné, vysokokvalitné motorové oleje. Počas jeho histórie, logo štyrikrát zmenilo svoj vzhľad ,aby odrážalo fázy medzinárodnej expanzie značky. V roku 2008, bolo prijaté súčasné logo, aby vyjadrovalo svoj pôvod - „Vyrobené v Nemecku“. Kombinácia 4 farieb bola starostlivo preštudovaná, aby pripomínala farby nemeckej vlajky. Červená kvapka evokuje farbu prevodových olejov. Zelená kvapka pripomína osobnú bezpečnosť a špecifickú farbu BIZOL Green Oils. Žltá kvapka evokuje farbu motorového oleja. Logo v čiernom zase evokuje farbu BIZOL 1,4 a 5 litrových balení motorových olejov.

Ako pracujeme

V roku 2003 bol termín Otvorená Inovácia propagovaný Prof. Herny Chesbrought, výkonným riaditeľom Centra pre otvorenú inováciu na Kalifornskej univerzite Berkley jeho kniha Otvorenej inovácie: Nový imperatív pre tvorbu a ťaženie profitovanie z technológie.  Podľa prof. Chesbrough  siete “Otvorenej inovácie” umožňujú spoločnosti, aby získala súťažnú konkurenčnú výhodu zvýšením ich technológie alebo duševného vlastníctva vybudovaním sietí medzi vnútornými a vonkajšími funkciami.

V roku 1998 bol BIZOL jedným z prvých používateľov "Otvorenej inovácie" a "Distributed Innovation" sieťových modelov. V skutočnosti väčšina z BIZOL inovácií je riadená používateľom a v tomto ohľade by mohol byť BIZOL považovaný za "User Inovation" spoločnosti podľa prof. von Hippel ktorý poukázal na to, že vo väčšine priemyselných odvetví sú užívatelia  pôvodcami väčšiny nových inovácií. To platí najmä v rastúcich trhoch. V roku 1998 bol BIZOL založený aby reagoval na potreby užívateľov rastových trhov uplatňujúcich "User Innovation" obchodný model , aby boli prvými  na týchto trhoch vďaka optimalizácii existujúcich dodávateľských sietí, aby tam mohli konkurovať ale so strategickou hodnotu. V tomto ohľade  je možné BIZOL považovať za prvého používateľa "User Innovation" model.

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image